onze expertises
Bouwhistorisch
onderzoek

De archieven worden geraadpleegd om een beeld van het verleden te krijgen

Bouwhistorisch onderzoek
Voordat je aan de bouw of verbouw van een rijksmonument begint, is het goed om te weten dat je aan een gebouw met een monumentale status niet zomaar alles mag veranderen. De grenzen van wat mogelijk is in een ontwerp zijn vastgelegd in de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Door middel van een bouwhistorisch onderzoek wordt in kaart gebracht wat de historie van een gebouw is. Er wordt gekeken naar de constructiewijze, de toegepaste bouwmaterialen en de vormgeving daarvan. Daarnaast wordt duidelijk in welke fases en door middel van welke wijzigingen een pand tot stand is gekomen.

De ontwikkeling van het pand wordt ontrafeld in verschillende ‘bouwfasen’. Naast deze bouwkundige analyse kunnen ook archieven geraadpleegd worden om een beeld van het verleden te krijgen. Dit wordt vaak inzichtelijk gemaakt aan de hand van bijvoorbeeld aanwezige bouwsporen, zoals dichtgemetselde kozijnopeningen, restanten van verbindingen in kapconstructies of afwijkingen in materiaalgebruik.

 

Zodra al deze informatie is verzameld, kan in kaart worden gebracht welke bouwdelen van het gebouw van historisch belang zijn en waarmee dus zorgvuldiger dient te worden omgesprongen. Het bouwhistorisch onderzoek vormt daarom de basis van de verbouwplannen en is bovendien een voorwaarde voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

bekijk ook de expertise rijksmonumenten

Ervaring & specialisten
Arco Architecten heeft een groot aantal monumentale objecten in haar portfolio. Het werk aan deze gebouwen heeft ons een betrouwbare relatiekring opgeleverd, met specialisten die alles weten van literatuur- en archiefonderzoek. We hebben bovendien zelf ook veel kennis in huis als het gaat om het waarderen van bouwdelen. Hierdoor kunnen we jouw bouwplan in een vroegtijdig stadium afstemmen op de historische waarde van het gebouw. Dit versterkt het ontwerp.

bekijk het restauratie project