ons bureau
Vanaf de
eerste schets…

Arco Architecten is een regionaal betrokken architectenbureau dat projecten vanaf de eerste schets tot aan het laatste detail vormgeeft en begeleidt. Wij zijn met ons creatieve en veelzijdige ingenieurs- en architectenbureau gevestigd op een schitterende plek in het Groene Hart. Vanuit daar zijn we al sinds 1979 een meedenkende gesprekspartner voor particulieren, ondernemers en instellingen.

Kennis & kunde
Met meer dan veertig jaar ervaring kennen wij als allround bouwpartner de weg tussen alle te nemen stappen, technische aspecten en inspraakprocedures. Ons team is het gewend om met meerhoofdige opdrachtgevers of in bouwteamverband te werken. Of het nu om nieuwbouw, verbouw, renovatie of restauratie gaat; Arco Architecten biedt alle diensten aan die je van een architect mag verwachten. Wij vinden het belangrijk om op de juiste manier en via de kortste route de programmatische wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een kwaliteitsproduct. Onze open, no-nonsense houding zorgt daarbij voor vernieuwende ideeën en werkbare plannen.

Maak kennis
met het team!
Ontmoet ons

Samenwerken
Bouwen is vaak een collectief proces van meerdere partijen. Tegenwoordig zijn er veel rollen die een architectenbureau kan spelen in dit proces, afhankelijk van de organisatie van het project. Belangrijk is het intensive overleg tussen de bij het project betrokken partijen. Het vroegtijdig bij elkaar brengen van creativiteit en technisch expertise zorgt voor krachtige concepten en haalbare bouwplannen, die identiteit verschaffen aan de trotse bezitters, gebruikers of bewoners.

Vakmanschap & innovatie
Arco Architecten beheerst een zeer compleet scala aan specialismen. Onze disciplines variëren van nieuwbouwprojecten in zowel woningbouw als utiliteitsbouw (of combinaties daarvan) tot aan restauratie, renovatie en het herbestemmen van gebouwen. Bovendien voeren wij ook interieuropdrachten uit voor winkelketens, kantoren en particulieren. Wij vinden het belangrijk om op een eigentijdse en toch respectvolle wijze om te gaan met de gebouwde omgeving in het algemeen en met het historische erfgoed in het bijzonder. Het vakmanschap van de architect, het materiaalgebruik, de detaillering en natuurlijk een goede budget- en planningbeheersing garanderen de kwaliteit.

Sinds 2014 is Arco Architecten door de instantie Hobeon binnen de kaders van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) GEAR gecertificeerd en lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), hetgeen de werkwijze en kwaliteitsborging als een constante factor van het bureau onderschrijft.

bekijk onze expertises