onze expertises
Haalbaarheids-
onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek
Het is natuurlijk heel fijn voor jou als opdrachtgever om te weten of een bouw- of ontwikkelingsplan ook daadwerkelijk haalbaar is. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek bedoeld. Dit onderzoek toont aan of het bouwplan haalbaar is binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.

Het onderzoek brengt in de eerste plaats in kaart of het bouwplan volgens de procedure haalbaar is. Als dat zo is, wordt gekeken naar de benodigde onderzoeken en bijbehorende kosten. Ook overige kosten, zoals bouwkosten, sloopkosten en kosten aan terreininrichting worden meegenomen, waarna alles wordt vergeleken met de verwachte opbrengsten, jouw persoonlijke wensen en de verdere mogelijkheden. Zo wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre het bouwplan haalbaar is en of er nog aanpassingen nodig zijn.

Doordat Arco Architecten veelal nauw betrokken is bij het aansturen van onderzoeksbureaus, bij aanbestedingen naar bouwondernemers en bij de uitvoering van bouwplannen, is onze kennis op het gebied van onderzoekskosten en bouwkosten accuraat en up to date. Wij kunnen je helpen met het opstellen van reële kostenramingen en een prognose van de te doorlopen procedure. Zo werken we samen aan een haalbaar bouwplan.

bekijk ook bouwbegeleiding
Benieuwd naar
de mogelijkheden?
Neem dan persoonlijk contact op met één van onze experts. Of bekijk onze projecten in de verschillende branches.
onze projecten bekijk onze contactgegevens