restauratievisie
Liefde voor
restauratie

Een tastbare herinnering

Monumenten zijn een uiting van onze cultuur en geschiedenis. Het zijn tastbare herinneringen aan – en een verbeelding van een rijk verleden. Arco Architecten draagt goede zorg voor monumenten zodat we deze herinneringen levend houden voor de huidige en komende generaties.

De kunst van het laten
Restauratie, herbestemming en monumentaal onderhoud dienen vanuit ons oogpunt met bedachtzaamheid plaats te vinden. Ontwerpbeslissingen worden gebaseerd op grondige analyses en onderzoeken. Wij gaan bij het restaureren voor ‘de kunst van het laten’, waarbij we eerder behouden dan slopen en herstellen voor vervangen gaat. Zodoende worden het historische materiaal en het monumentale karakter bewaard. Bijkomend voordeel is dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden.

 

Beweging
Bestaande ruimtelijke kwaliteiten worden ingezet ten behoeve van een nieuwe functie. Het nieuwe gebruik dient te passen bij het karakter van het monument. Hedendaagse bouwtechnieken en veranderend gebruik hoeven niet nadelig te zijn. Wanneer ons erfgoed meebeweegt met maatschappelijke veranderingen, blijft het erfgoed bruikbaar en waardevol.

Sprekende architectuur

De meest karaktervolle gebruiksperioden in de architectuur worden zichtbaar gemaakt of, indien nodig, sterker aangezet. Wij proberen onze eigen architectonische aanpassingen reversibel en met een hedendaagse uitstraling aan te brengen. Zorgvuldig doorgevoerde veranderingen worden dan als vanzelf onderdeel van de geschiedenis.

Van vervallen boerderij naar prachtig familiehuis
bekijk het project

Zo vinden we het belangrijk dat:

 • De oorspronkelijke elementen en hoofdstructuur van het gebouw zoveel mogelijk behouden blijven en waar nodig hersteld worden. Oorspronkelijke elementen die grotendeels zijn verdwenen kunnen worden teruggeplaatst indien zij bij het nieuwe gebruik een zinvolle functie kunnen vervullen. De historische elementen die nog gerepareerd en gebruikt kunnen worden, dienen te worden behouden. Daarmee wordt het historische karakter van het object bewaard en mogelijk zelfs versterkt.
 • Latere toevoegingen die die niet storen en meer vertellen over de geschiedenis van het gebouw, zoveel mogelijk worden behouden en degenen die het karakter wel verstoren, verwijderd of onzichtbaar gemaakt worden;
 • Nieuwe materialen in overeenstemming met het gebouw worden gekozen;
 • Er beperkte nieuwe daglichtopeningen worden toegevoegd om voldoende daglicht binnen te laten komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande of oorspronkelijke gevelopeningen;
 • Schoonheid, bruikbaarheid en duurzaamheid in evenwicht worden toegepast in het ontwerp;
 • We zowel rekening houden met de nieuwe functie voor de gebruikers en de aanwezige kwaliteiten van het monument. We beschouwen de restauratie als een verrijking van de geschiedenis van het gebouw, aangezien er daardoor een nieuw vervolg komt op dat wat er al is;
 • We niet te veel “rommelen” aan het bouwwerk. Onderdelen die nog van voldoende kwaliteit zijn, hoeven niet vervangen te worden.

‘Oorspronkelijke elementen die grotendeels zijn verdwenen kunnen worden teruggeplaatst’

Onze werkwijze bij de restauratie van rijks- of gemeentelijke monumenten is als volgt:

 • De bestaande situatie van het gebouw wordt nauwkeurig opgemeten en ingetekend. Op de tekening worden ook de bouwkundige gebreken opgenomen. Er volgt een bouwsporenonderzoek dat op foto en/of tekening wordt vastgelegd. Indien gewenst wordt een bouw- en cultuurhistorische waardestelling gemaakt, waarbij wordt bepaald welke onderdelen belangrijk zijn om te behouden en zo nodig gerestaureerd moeten worden, en wat kan verdwijnen. Bij grote werken wordt deze verkenning ook wel gemaakt door gespecialiseerde onderzoeksbureaus;
 • Voor de uitvoering wordt het ontwerp vastgelegd op bestektekeningen en in een bestek;
 • Voor het bestek wordt een bureaubestek gebruikt dat gebaseerd is op de STABU-systematiek. Zodoende is gewaarborgd dat de restauratie op de juiste wijze en met weinig verrassingen wordt uitgevoerd;
 • Zo nodig wordt bij de bouwvoorbereiding de expertise ingehuurd van specialistische adviseurs op deelonderwerpen zoals stucwerken, glas in lood, marmeren vloeren, schilderwerken, constructies e.d.;
 • Bij de selectie van de uitvoerende partijen staat ervaring met vergelijkbare werken voorop, dit geldt vooral voor de hoofdaannemer, de stukadoor, de schilder en de installateur;
 • Tijdens de uitvoering wordt de restauratie bij voorkeur begeleid door de architect en wel in de geest van het plan. Hierbij is er veel zorg voor historische facetten van het gebouw en voor de details;
 • Als leidraad voor het bestek en de bouwbegeleiding gelden de uitvoeringsvoorwaarden onderhoudswerkzaamheden die zijn bijgevoegd.
Bekijk onze
restauratie projecten
bekijk alle projecten