onze expertises
Ruimtelijke onderbouwing

door onze ervaring kunnen kunnen we doelgericht te werk gaan

Ruimtelijke onderbouwing
Een ruimtelijke onderbouwing is nodig wanneer het bouwplan afwijkt van het geldende bestemmingsplan, zo is per 1 oktober 2010 vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de ruimtelijke onderbouwing toon je de haalbaarheid van het bouwplan aan. Er wordt in hoofdlijnen en door middel van een bouwplan en plantekening aangetoond dat het plan past in het ruimtelijk beleid, er geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu, archeologische waarden en flora- en faunaonderzoek niet worden verstoord en dat het getoetst is aan het waterschap ten aanzien van de waterhuishouding.

Het verschilt per gemeente hoe zij omgaan met het invullen van ruimtelijke onderbouwingen. Arco Architecten heeft landelijke ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en weet wat per gemeente en provincie de geldende regelgevingen zijn. Door het samenvoegen van onze ervaringen, kan Arco Architecten doelgericht een ruimtelijke onderbouwing voor klanten opstellen. Ook werken we samen met verschillende specialistische relatiebureaus, die kunnen helpen met de benodigde aanvullende onderzoeken.

bekijk ook onze expertise ontwerp
Benieuwd naar
de mogelijkheden?
Neem dan persoonlijk contact op met één van onze experts. Of bekijk onze projecten in de verschillende branches.
onze projecten bekijk onze contactgegevens