Nieuws
Arco Architecten & De Woningraat
Bundelen krachten voor verduurzaming

Henrie Werrie van Arco Architecten en Martin Schrijver van De woningraat, woningcorporatie in het Groene Hart, hebben een belangrijk gezamelijk doel: verduurzamen! Henrie coördineert namens het architectenbureau een flink gedeelte van de groot onderhoudsprojecten van de corporatie.

De Woningraat heeft een kleine tweeduizend woningen ind e verhuur in de gemeenten Lopik en Oudewater. In deze twee gemeenten worden op dit moment ook nieuwprojecten ontwikkeld door De Woningraat zoals project De Schuylenburcht in Oudewater. De nieuwe woningen zijn – uiteraard – harstikke duurzaam: goed geïsoleerd, zonder gas en mét warmtepomp. Maar ook de bestaande huurwoningen worden nu in korte tijd verduurzaamd.

‘Gemiddeld gezien hebben onze woningen energielabel B’, vertelt Martin. ‘Met de overheid en andere corporaties zijn we overeen gekomen dat er in 2028 geen “rode energielabels” meer zijn. In 2050 moeten alle woningen volledig CO2-neutraal zijn. Ons streven is om aan het einde van dit jaar geen woningen met een rood energielabel te hebben. Dat is een flinke opgave!’ Het verduurzamen van bestaande woningen wordt in veel gevallen gecombineerd met het groot onderhoud – renovatie – van de woningen. En daar komt Arco Architecten in beeld als onafhankelijk adviseur en begeleider. Het architectenbureau verzorgt al tientallen jaren, naar volle tevredenheid, de groot onderhoudsprojecten voor de volkshuisvester. Martin: ‘Het is fijn om lang samen te werken met partijen. We weten wat we willen en kunnen vragen van elkaar.’ Henrie: ‘Onze belangrijkste taak is De Woningraat daarin ontzorgen en begeleiden bij de uitdagingen die ze daarin hebben’.

Begroting
Een groep van tien tot twintig woningen wordt tegelijk gerenoveerd en verduurzaamd. Voor de start wordt eerst gekeken naar de ecologie in de woonomgeving. Zitten er vogels? Broeden er vleermuizen? ‘Dat kan beperkingen geven als je gaat renoveren’, legt Henrie uit. ‘Daar treffen we maatregelen voor, zodat de dieren een ander verblijf plekje krijgen.’ Vervolgens worden de woningen van binnen en buiten geïnspecteerd. Bouwkundige Henrie maakt een overzicht van de gebreken en koppelt dit terug aan De Woningraat. Daarbij hoort gelijk een begroting. Andere partijen worden ingeschakeld voor onderzoek naar asbest, staat van de riolering en de dakbedekking. ‘Het huis wordt van fundering tot nok gescreend’. Vloeren, kruipruimtes, wanden en daken worden zo nodig geïsoleerd. De houten kozijnen worden in veel gevallen vervangen door kunststof. Want bij verduurzaming gaat het niet alleen om energiebesparing maar ook om arbeids- en materiaalbesparing. Henrie: ‘We bekijken ook hoe het onderhoudsaspect omlaag kan.’

Slopen
‘En prettig voor bewoners: het wooncomfort wordt eveneens onder de loep genomen. ‘Wat kunnen we verbeteren aan de indeling? Een open keuken in combinatie met een woonkamer, de badkamer vergroten of een dakkapel toevoegen? Ook kijken we hierbij naar de veiligheid in de woning. We proberen daarin zoveel mogelijk de huidige wetgeving voor nieuwbouwwoningen te volgen.’ Na de inventarisatie coördineert Arco Architecten het aanbestedingstraject. ‘Vaak zijn er zoveel aanpassingen nodig dat er een vergunning vereist is. Ook dat regelen wij voor De Woningraat. We nemen zoveel mogelijk uit handen. Of dit soort projecten uitdagend zijn? Absoluut! Dat zit ‘m in een bestaand gebouw toch weer klaar maken voor de volgende vijftig jaar. Misschien lijkt platgooien in een aantal gevallen het makkelijkst, maar het weer goed maken voor de toekomst, dat is pas duurzaam!’

Meer
nieuws